RUMPAKA TEMBANG jeung KAWIH SUNDAJANG
( OON)

Hirup teh teu gampang
Teu cukup ku dipikiran
Bari kudu dilakonan
Jang
Jalan kahirupan
Heunteu sapanjang na datar
Aya mudun jeung tanjakan

Kudu sabar dina kurang
Ulah neupak dada beunghar
Salawasna kudu syukur
Eling ka nu Maha Agung

Kade hidep bisi kufur

Jang
Cing jadi jalma hade
Cing jadi jelema gede
Beunghar harta jeumar hate
Jang
Hidep cing ngajalma
Turut parentah agama
Ulah jauh ti ulama

Nyobat sareng ahli tobat
Dalit sareng para kiyai
Hirup keuna ku owah gingsir
Ngarah aya anu ngageuing
Mangsa lengkah ninggang salah

Cing pinter tur bener
Cing jujur ton bohong
Ulah nganyeurikeun batur
Ngarah hirup loba dulur

Raksa ucap langkah
Tekad jeung tabe'at
Ngarah pinanggih bagja
Salamet dunia akherat

Jang..
Jang…
Cing jadi jalma sholeh
Jang…. Jang…
Hidep cing sholehAYUN AMBING
(Agus Coley)
Deungkleung dengdek
Anaking jimat awaking
Geura bobo
Panutan kalbu
Ema hidep aya di pangumbaraan
Nyiar rizki buburuh jadi TKI

Deungkleung dengdek
Anaking di ayun ambing
Ulah rungsing tepung jeung peuting
Anggur nyaring na mangsa keur sepi jempling
Ngadu'a Ema hidep enggal mulang

Ukur cimata nu jadi ubarna
Rasa kasono
teu weuleh ngadodoho

Sanajan urang paanggang
Hate mah paanjang anjang
Sanajan urang papisah
Ka Gusti Urang sumerah diri

Kieu buktina
Kedah kieu nasibnaSASAK RAJAMANDALA
(Asep Darso)
Di beh kulonen
Pengkolan nu ka Saguling
Aya sasak anu jadi panineungan kuring
Sasak panjang nu nepungkeun Bandung Cianjur
Diliwatan balarea mentas walungan Citarup

Nu katelahna nya Sasak Rajamandala
Sasak cukang palantara cinta kuring jeung manehna
Cinta mimiti nukena
Hese pohona
Lamunan cik dina ati sumelap lilana rasa

Di sasak Rajamandala, hotel telet nu munggaran
Rek ngajak tacap kasoca, keleket hate deg-degan
Ka Sasak Rajamandala hayang geura ngaimplengan
Yen kuring teu jeng manehna
Kiwari geus baranganna


DUKA TEUING
(Barakatak)
Duka teuing kunaon
mun nempo anu demplon
teu bisa miceun panon
sok hayang geura leleson

Duka teuing kunaon
Meuni bun ceuli panon
noong anu keur ocon
sok hayang milu ka enggon

Duka teuing kumaha
meuni asa kabita
nempo bitis nu geulis
ngadadak sok panas tiris

Duka teuing palaur
heureuy jeung anak batur
ocon diluhur kasur
katewak di cereg tuur

Duka teuing ceuk saha
mun hayang ka si eta
ngomong tong hare hare
dijamin pasti dibere

Duka teuing ku saha
da kuring teu rumasa
can kawin geus eusian
budakna euweuh bapaan

Duka teuing ku aneh
siga istri nu sholeh
aya ku lebar teuing
sok ngalayab unggal peuting

Duka teuing ku heran
ngaku masih parawan
tapi teu kanyahoan
tos loba nu ngaraosan


BARADE
(Barakatak)
Bararade ieu
Bararade ieu
Bararade bade bade bade ieu

Jalan dewi sartika
Jeung lapang Tegal Lega
Mun wanci sareupna
Retesna sabada isya
Loba ucing geuring
Ngalayap nepi ka peuting
Ngadon dagang ping ping
Keur lalaki nu curaling

Mengkol ka Gardujati
Katelahna kebon tangkil
Wilayah nu pasti
Saritem tempat nu nyempil
Gang pabaliut
Nawisan barang nu nyumput
Jalu nu kapincut
Kakamar langsung diurut

Barade bararade ieu
Nu ngagaleuh barang anu geuleuh
Barade bararade ieu
Mangga cobi pasti hoyong deui
Barade bararade ieu
Atos nyobi si ujang kapatil
Barade bararade ieu
Tos kapatil si ujang anu kasiksa

Bararade ieu
Bararade ieu

TALAK TILU
(Bungsu Bandung)
Mana nyeri
nyeri nyeri teuing
Ceurik ati di tambelakan
Henteu benang ku disabaran
Aduh alah ieung
Tega teh teuing

Indit sore tulunyungna subuh
Abdi tunduh mukakeun tulak
Batin nyeuri ceurik sorangan
Aduh alah ieung
Tega teh teuing

Nyeri-nyeri moal benang di ubaran
Kajen tutumpuran paeh ge teu panasaran
Mempeng ngora keneh
Mempeng urang can batian
Pek geura serahkeun
Talak tilu sakalian

Henteu butuh lalaki curaling
Boga rasa asa ieu aing
Henteu robah teu eling-eling
Aduh alah ieung
tega teh teuingMOBIL BUTUT
(Bungsu Bandung)
Mobil butut kaluaran baheula
Sajaman jeung bedil sundut harita
Ayeunamah mobil butut geus carang
Nambangan ge di kota ge geus di larang

Dut durut dut dut
Mobil maju na ngidul
mogok di jalan radiatorna ngebul
Kenekna turun nyiuk cai di solokan
Mobilna nginum jiga kebo di mandian

BENTANG CILAMPUYANG
(Hendarso)
Teu disangka ti tadina
Di lembur jauh ka kota
Geuning aya bentang ragrag
Mawa bungah kana rasa

Rasa bungah nu harita
Dibarengan rasa cinta
Cinta nu mekar harita
Mapaes nikmatna hate

Bentang nu harita medal
Ngagurilap-ngagurilap cahayana
Matak serab mikacinta
Matak risi anu jangji

Bentang di Cilampuyang
Mawa bagja kana rasa
Bentang di Cilampuyang
Narima kedalna cinta
Bentang di Cilampuyang
Yap kadieu masing deukeut
Bentang di Cilampuyang
Akang reueus akang geugeut

MEGA SUTRA PANTEY CARITA
(Hendarso)
Mega sutra di langit pantai carita
Bodas nyacas dipulas endahna rasa
Saksi asih dina munggaran carita
Waktu urang nepungkeun geuteurna cinta

Dina dada aya rasa
Dina rasa aya bagja
Ngagalura ibarat ombak sagara
Di sisi basisir
Laut pantai carita
Nya didinya urang teh wakca balaka

Mega sutra di langit pantai carita
Bodas nyacas dipulas katineung rasa
Saksi asih mekarna hareupan cinta
Poe isuk muga laksana paneja
Mega sutra….
Di langit pantai carita

AMPARAN SAJADAH
(Hendarso)
Dina amparan sajadah
Abdi sumujud pasrah
Diri nu lamokot ku dosa
Nyanggakeun sadaya daya

Dina amparan sajadah
Abdi sumujud pasrah
Mundut panghampura Gusti
Ya Allah Robbul 'izzati

Taya deui
Panglumpatan
Taya deui
Pamuntangan
Mung Allah pangeran abdi
Pangeran anu sajati

KABOGOY JAUH
(Hendarso)
Boga kabogo jauh
Mentas laut leuweung gunung
Tapi apel teu bingung
Cukup hallo na telepon


Kuring di pulau jawa
Manehna pulau sumatera
Lamun malam mingguan
Mojok via SMS-an


Jelema palinter
Dunya beuki maju
Najan urang pajauh
Bisa ngobrol unggal waktu


Tiap SMS-an atawa nelepon
Teu jadi pikiran
Kajeun pulsa kabobolan
Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna


Boga kabogo jauh
Meuntas laut leuweung gunung
Tapi apel teu bingung
Cukup hallo na telepon…..

ULAH CEURIK
(Dedi Krisna)
Cag didieu
Cag seumeut dieu
Lalakon cinta nu urang

Teup anteupkeun
Tong di guar deui
Carita cinta nu peugat

Najan ka gandrung sa gunung
Najan duriat sa jagat
Kadeudeuh nu nyangreud
Ahirna urang pipisah

Rek ka saha
Rek ka urang mana
Geura milari geuntosna

Cig ka kidul
Cig ka kaler
Ngulon ngetan moal nyaram

Tos teu aya kakaitan
Antara urang duaan
Lain anjeun lain akang
Urang geus lain lainna
Lain….

Ulah ceurik
Tong diceungceurikan
Tarimakeun janten rangda
Akang pasrah jadi duda
Da geuning kieu kuduna
Urang teu bisa kumaha

Ulah ceurik
Tong diceungceurikan
Wayahna urang papeugat
Najan hate masih beurat
Pileuleuyan, pileuleuyan
Hampura, Akang hampura

PABALIUT
(Doel Sumbang)
Kuring bogoh ka Entin
Entin bogoh ka Rustam
Rustam bogoh ka Oneng
Oneng bogoh ka Darman

Darman bogoh ka Acah
Acah bogoh ka Unang
Unang bogoh ka Edoh
Edoh bogoh ka Dayat

Dirasa rasa
Beuki karasa
Dipikir pikir
Beuki kapikir
Bumi alam bumi alam asa nguir
Mikiran cinta jadi panas gulicir

Dirasa rasa
Beuki karasa
Dipikir pikir
Beuki kapikir
Nu di cinta balik nu di jiga bacir

(Tungtungna mah aral bulu irung we….)

Dayat bogoh ka Mumun
Mumun bogoh ka Edeng
Edeng bogoh Ecin
Ecin bogoh ka Oyo

Oyo bogoh ka Epon
Epon bogoh ka Kurdi
Kurdi bogoh ka Embe
Embe bogoh ka Kuring

SELEBRITIS
(Doel Sumbang)
Selebritis Bandung
Tante-tante muda-muda
Cantik-cantik necis-necis
Ngariung di juru kafe
Arisan sabulan gope
Anak salaki di imah
Teu kaurus cuek aje

Selebritis Bandung
Ramping-ramping menor-menor
Modis-modis konon kaya
Bari sibuk nyoo hape
SMS-san jadi gawe
Ngondang balad salevel
Lanjut ka karoke

Iuran papatungan
Di karoke suka bungah
Lalajo doger jelema
Bugil..bugil… 2X

Selebritis Bandung
Korek api kaca mata
Jam tangan sapatu baju
Kudu merek nu terkenal
Bari mutlak original
Soal harga mahal
Isuk ge urusan cingcay

Sakapeung pikarunyaeun
Disiksa ku gaya hirup
Sanajan geus ludes bangkrut
Bacot mah angger ondedol

Medikyur medikyur
Bulu halis di cukir

Medikyur medikyur
Bulu kelek di cukur

Medikyur medikyur
Bulu bitis di cukur

Medikyur medikyur
Palay nu saageung tuur

URANG SUNDA
(Doel Sumbang)
Urang sunda ka marana
Urang sunda di marana
Urang sunda, urang mana
Urang sunda, Anjeun saha


Naha ngan saukur nu ngeusian Pulau Jawa
Naha ngan saukur lalajo bari tumenta
Gancang geura hudang buka ceuli buka mata
Geura tembongkeun urang sunda oge bisa


Tembongkeun urang ge bisa mela nagara
Tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin
Urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa
Lain saukur bisa unggut jeung kumawula


Si Kabayan urang sunda
Urang sunda lain Si Kabayan
Si Kabayan urang sunda
Urang sunda ulah jadi si Kabayan


Anu karesepna ngan ukur ngagere ceuli
Anu karesepna ngan ukur heuay nundutan
Anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun
Atawa calangap ngitungan bentang di langit


Mun urang kabeh reueus jadi urang sunda
Pikiran deui naon nu dipikareueus
Lamun urang sunda kabeh jadi si kabayan
Kuring melang hiji waktu urang kababayan
Urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan

Si Kabayan urang sunda
Urang sunda lain Si Kabayan
Si Kabayan urang sunda
Urang sunda ulah jadi si Kabayan

CINTA
(Hetty Koes Endang)
Cinta lir ibarat kalangkang
Deukeut anggang bisa diatur ku urang
Cinta bisa ilang jeung nembongan
Repok jodo akhirna datang sorangan

(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta manjangkeun carita
(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta panjang lalakona...

Cinta lir ibarat nu geulis
Geura endah ti mawu sewu mamanis
Cinta perlu jalan anu lueus
Solo goto tapakan di anggang putus

(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta penuh pengorbanan
(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta penuh kasadaran

Cinta datangna teu kaharti
Gandrung ewuh mikangen ngungkapin ati
Cinta matak anteung beurang peuting
Ngadak-ngadak dunya asa nu sorangan

(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta mangkat mega endah
(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta tembang kanyaanBUDAK JALANAN
(Kustian)
Ceuk batur mah
Kuring teh budak jalanan
Gawe ukur ngamen
Dina kandaraan
Sabenerna hate ngarasa nalangsa
Puguh hirup ragap taya
Kolot teu apal dirupa
Jeung deui duka di mana

Mun panas….
Kapanasan…
Mun hujan…
Kahujanan…

Mun reup peuting ngadon sare di emperan
Da puguh hirup di jalan
Hanteu boga petempatan
Pikeun pangbalikan

Timana…timana.. atuh timana
Diri kuring timana atuh asalna
Kumaha…kumaha.. atuh kumaha
Diri kuring na kumaha mimitina
Ya Allah paparin abdi pituduh
Na dimana kolot abdi teh ayeuna..

BENTANG MANGLAYANG
(Yayan Jatnika)
Bentang luhureun manglayang
Ting kareutip anteung ngiceupan
Kamari peuting ayeuna
Bentang rapang lobana angger sarua

Handapeun bentang manglayang
Manehna keur ngadagoan
Nanggeuy saruntuyan bentang
Meunang mipit ti luhur Gunung Manglayang

Weungi enjing nun……
Urang peutik ku dua-an
Urang runtuy nun…..
Keur kongkoyang pangantenan

Weungi ieu wayah na urang paanggang
Tapi soca tangtos sami keur milang bentang manglayang

Bentang luhureun manglayang
Ting kareutip anteung ngiceupan
Kamari peuting ayeuna
Bentang rapang lobana angger sarua

OJEG
(Yana Kermit)
Aduh bagja pisan
Narik ojeg ngalarisan
Nu numpakna geulis pisan
Hate sok seseredetan

Keur kasalemetan
Nu geulis kedah nyepengan
Sanes akang teu uyahan
Cunihin teu pisan-pisan

Ulah sok ugal-ugalan di jalan
Kebut-kebutan keur jalan
Bisi balikna tinggal ngaran

Ulah sok ugal-ugalan di jalan
Kebut-kebutan keur jalan
Mun nabrak budak digarebugan

Ojeg
ongkos ngajegang
Lamun ngojeg ulah parebut penumpang

Ojeg
ongkos ngajegang
Lamun ngojeg tong bari mikiran hutang

Komo deui lamun narik bau ao
Nya dijamin penumpang nyebut nu gelo

BUDAK SAHA
(Wina)
Dipikir siang jeung weungi
Hirup teh naha nyorangan
Dirasa rasa da puguh aya nu boga
Ema bapa anjeun dimana

Teu sangka ku nasib diri
Hirup teh pahat tulalis
Lami gede cicing di yayasan
Ema bapa anjeun dimana

Duh gusti…
Ari abdi budak saha
Teu puguh laratannana
batin ceurik balilihan

Ari abdi budak saha
Ieu hate terus tumanya
Na dimana anu ngandung
Na dimana nu ngayuga

Ari abdi budak saha
ieu hate terus tumanya
Na dimana ari indung
Na dimana ari bapa

BOGOH KA SAHA
(Riya Fitria)
Bogoh ka saha
Bogoh ka urang mana
Geura balaka…a…a..
Ulah rek asa asa

Milih milih numana
Milih nu kumaha
Ulah cangcaya..a…a..
Bisi kaduhung ahirna

Percaya..a..a..
Kana takdirna
Percaya..a..a..
Kana takdirna

Lamun enya jodona
Lamun enya kuduna
Moal rek aya…a…a..
Nu bisa misahkeunnana

Lamun enya cintana
Lamun enya hayangna
Ulah rek aya…a…a..
Nu nyoba misahkeunnana

Percaya..a..a..
Kana takdirna
Percaya..a..a..
Kana takdirna

TONG DICEUNGCEURIKAN
(Oon)
Panas nu sakieu mentrang
Sugan teh moal rek hujan
Sono bogoh anu urang
Geuningan teu bisa manjang

Asa dina pangimpian
Urang jadi pipisahan
Kadeudeuh nu nyangreud pageuh
Kiwari talina udar

Urang teu bisa embung
Najan ka gandrung sagunung
Urang teu bisa nolak
Najan duriat sajagat

Urang lir ibarat wayang
Usik malik na ku dalang
Anu teu wasa teu weunang
Beureum hideung kumaha dalang

Apan hirup ngalakon
Saperti dina sinetron
Caritana kedah pisah
Nya hamo bisa dipondah

Urang teu bisa embung
Najan laput rasa gandrung
Urang teu bisa nolak
Najan limpas ku ka beurat

Tarimakeun janten rangda
Akang pasrah jadi duda
Najan pait bari peuheur
Teu bisa di kumahakeun
Ulah ceurik
Tong diceungceurikan

Takdir teu beunang dipungkir
Kadar teu bisa di singlar
Najan pada pada beurat
Meureun gurat keudah peugat
Ulah ceurik
Tong diceungceurikan

Wayahna cing tumarima
Urang teu bisa kumah
Teu bisa kumaha

MAWAR BODAS
(Yayan Jatnika)
Mapay jalan satapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Henteu karasa capena
Sabab aya nu diteang


Hujan angin dor dar gelap
Hunteu aya keur ngiuhan
Sanajan awak rancucut
Teu paduli kajeun teuing

Nu penting mah asal nepi
Ka tempat anu di tuju
Rek ngalongok mawar bodas
Nu moal lila ka ala

Sugan tea moal gagal
Kembang geus aya nu boga
Balik teh asa hoream leumpang ge asa ngalayang


Teu kasawang ti anggalna
Teu kapikir ti tadina
Lamun bakal nyeri hate
Hoream teu sudi teuing
Mikiran pipanyakiteun
Mikiran pipanyakiteun

ADUH MANIS
Madenda

Duh duh aduh manis
Lumanjang imut nu gandang
Deudeuh karaosna
Asih sumanding miheman

Geuning pameratna
Rasa cinta deukeut pageuh
hamo bisa pisah
Cinta urang ditutugan

Malah tambah kapicangcam
Mun paamprok silih pencrong
Duh duh aduh manis
Pageuhkeun cinta duaan

Waktos sareng ditutugan
Nu manis imut kareueut
Soca deudeuh neuteup seukeut
Pameunteu anu marahmay
Dua ati pada surti
Mageuhkeun deudeuh kameumeut
Babarengan ngumbar tineung sauyunan

ANJEUN
“Pelog”
Awewe
Teu aya deui nu mikacinta iwal anjeun
Teu aya deui nu mikamelang iwal anjeun
Pangnyaahna sadunya
Pangbageurna sadunya iwal anjeun
Anu heman tur daria
Anu janji satia ngan ukur anjeun
Duh aduh aduh aduh
Hate bagja bisa papanggih jeung anjeun
Duh aduh aduh aduh
Hate reugreug aya sagigireun anjeun
Ngan saeutik hanjakalna
Lamun tepung osok ngajak rurusuhan
Dasar kudu kanyahoan
Horeng anjeun geus rimbitan
Lalaki
Teu aya deui nu jadi pikir iwal anjeun
Teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun
Inggis beunang ku batur
Inggis bogoh ka batur iwal anjeun
Unggal peuting babacaan
Mapatkeun pelet asihan
Husus keur anjeun
Duh aduh aduh aduh
Kurang sare kurang dahar mikir anjeun
Duh aduh aduh aduh
Hayang deukeut hayang geugeut ngan jeung anjeun
Dasar kudu kanyahoan
Ngirim surat salah ngasupkeun eusina
Gurat sial jeung cilaka
Putus kaditu kadieu

BAJING LUNCAT
Madenda

Bajing luncat bajing luncat ka astana ieung…
Abdi lepat narosan teu ti anggalna
Bajing luncat bajing luncat ka astana ieung…
Abdi lepat narosan teu ti anggalna

Ku teu sangka salira bet luas pisan
Teu hawatis kanu kersa ngantos ngantos
Api-api teu emut kana pasisni
Pasini pakaet ati duh pakaeut ati

Bajing luncat bajing luncat ka asatana aduh…
Abdi lepat narosan teu ti anggalna
Bajing luncat bajing luncat ka astana aduh..
Abdi lepat narosan teu ti anggalna
Bajing luncat…
Bajing luncat…

BUBUY BULAN
Madenda

Bubuy bulan...
Bubuy bulan sangray bentang
Panon poe panon poe disasate
Unggal bulan ynggal ulan abdi teang
Unggal poe unggal poe oge hade
Situ ciburuy laukna hese dipancing
Nyeredet hate ningali ngeplak caina
Duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing
Nyeredet hate ningali sorot socana
Balik deui
Bubuy bulan…bubuy bulan...

BANGBUNG RANGGAEK

Pajar maneh deuh…
Naek kareta cikajang
Dimuatan mah disisi jambatan
Pajar maneh deuh…
Teu ngewa-ngewa acan
Tos narosna mah
Geuning hate seseblakan
Bangbung ranggaek…
Tadi embung ayeuna daek
Bangbung ranggaek…
Tadi embung ayeuna daek
Pajar maneh deuh…
Teu ngewa-ngewa acan
Diimutan mah
Geuning hate seseblakan
Cau kepok deuh…
Kintunan ti baros
Ti barosna mah
Tos dikaranjangan
Paamprok mah deuh..
Teu hawatos teu naros
Tos narosna mah
Geuning sering dianjangan
Bangbung ranggaek…
Tadi embung ayeuna daek
Bangbung ranggaek…
Tadi embung ayeuna daeuk
Pajar maneh deuh..
Henteu alim patepang
Nu kasepna mah
Gening sering ngalanglangan
Cape

Saha atuh pijalmaeunana
Nu teu rek subaha…
Mun kitu peta ti anjeun
Rarasaan na kurang kumaha
Kuring kumawula…
Dumeh lantaran ka anjeun
Paribasa ti isuk jedur
Digawe nepi surut panon poe
Tapi anjeun alesan indit kasaha
Padahal neang nu ngora
Lain dumeh anjeun kaya
Pangna baheula misuka
Lain lain pedah dunya kuring mikacinta
Cape……
Boro-boro hayang mere
Cape cape cape…
Kuring mah cape…

Balik deui ka mimiti***

Lain dumeh anjeun kaya
Pangna baheula misuk
Lain lain pedah adunya kuring mikacinta
Cape…cape…cape…
Kuring mah cape…


CAU AMBON

Itu geura aya jajaka
Kulat kelet ku ngrarewa
Marukan abdi teh suka
Sakitu aya nu boga
Euleuh-euleuh geuning ngiceupan
Gugupay ku saputangan
Jajaka loba lelewa
Sakitu abdi teu suka

Reff:
Cau ambon dikorangan
Malati kapipir-pipir
Teu teurang ambon sorangan
Da abdi mah teu mikir-mikir
Teu teurang ambon sorangan
Da abdi mah teu mikir-mikir


CING TULUNGAN

Cing tulungan
Wartoskeun enggal mulang
Cing tulungan
Abdi keueung soragan
Harianeun
Ngantunkeun ku lami
Piraku lali ka abdi

Cing tulungan
Kamana abdi neang
Cing tulungan
Kasaha abdi muntang
Harianeun
Taya wartos pisan
Piraku lali ka abdi

Reff:
Saurna bade sakedap
Sadinten kadua dongkap
Saurna teu kedah ringrang
Wayahna urang paanggangCINTA KETOK MAGIC

Ari cinta Kang
Sanes ketok magic
Ditutup-tutup teu kenging sidik
Cinta kedah pelik
Rintih taliti nepi ka tepi

Ari cinta Kang
Sanes supermarket
Di aya-aya ngarah ka pelet
Cinta aya duriat kanyaah manteng
Beurang jeung peuting

Reff:
Ari cinta-ari cinta
Endah rasana suka jeung duka
Ari cinta-ari cinta
Lamun kapaksa sok luluasan
Pinuh kasabaran
Pinuh kasadaran
Pinuh kaimanan


CINTA
Cinta lir ibarat kalangkang
Deukeut anggang bisa diatur ku urang
Cinta bisa ilang jeung nembongan
Ujug-ujug ahirna dating sorangan

Aduh aduh cinta 2x
Cinta manjangkeun carita
Aduh aduh cinta 2x
Cinta panjang lalakonna

Cinta lir ibarat nu geulis
Gerak endah diwuwuh sewu mamanis
Cinta perlu jalan anu luwes
Sologoto kapakan diancam putus

Aduh aduh cinta 2x
Cinta pinuh pangorbanan
Aduh aduh cinta 2x
Cinta pinuh kasabaran

 Intro

Cinta datangna teu kaharti
Gandrung Liwung miharep nu kapiati
Cinta matak anteng beurang peuting
Ngadak-ngadak dunya asa nu sorangan

Aduh aduh cinta 2x
Cinta mangkak ligar endah
Aduh aduh cinta 2x
Cinta kembangna kanyaah

DUKA KUMAHA

Duka ah duka kumaha
Teu apal ngawitanana
Duka ah duka 2x
Duka ah duka
Duka kumaha

Pedah lucuna
Pedah imutna
Pedah belana
Pedah nyaahna
Aah…sigana mah kitu
Pedah deudeuhna
Pedah geugeutna
Pedah deukeutna
Pedah layeutna
Aah…sigana mah kitu

Saksina tangkal katapang
Nu linduh ngiuhan
Ngentep poe mapay bula
Langkung sataun miheman
Saksina tangkal katapang
Ngaluwesan hate urang
Senang reujeung suka seuri
Sakapeung teu silih tanya
Duka kumaha…

Duka ah duka kumaha
Teu appal ngawitanana
Duka ah duka Duka ah duka
Duka kumaha….


EMBUNG
Sanajan bru dijuru
Sanajan bro dipanto
Sanajan ngalayah ditengah imah
Naon atuh nikmatna
Lebah mana bagjana
Lamun Akang geus wani ngabagi-bagi cinta
Satengah keur nu kolot
Satengah keur nu ngora
Hirup loba bohong
Salingkuh jeung ucing sumput
Bubar ti kantor beurang
Datang ka imah peuting
Abong kena jaluna
Kabina-bina teuing

Reff:
Hirup sagala boga
Loba dunya barana
Tapi dipangnyandungkeun kuring teu suka
Mending hirup saayana
Tibatan kuring di dua
Ti ayeuna ka Akang kuring balaka

Embung…
Sanajan bru di juru
Embung…
Sanajan bro di panto
Embung….
Mun akang rek midua


EMUT BAE
Lain ti baheula atuh Kang…
Urang teh patepang
Ieu hate abdi atuh Kang… 2x
Emut bae ka Engkang
Teu beunang dipapalerkeun
Teu beunang dibebenjokeun

Dipaparah sugan jaga
Endah mun laksana
Wengi asih nu duaan 2x
Emut bagja tinekanan

Aduh Engkang…
Emut bae ka Engkang
Aduh Engkang…
Abdi kabiluyungan

EUIS
Euis ieu dangukeun heula (lalaki)
Pihatur naon anu diseja (awewe)
Hayu urang kakawihan (lalaki)
Kawih pangdugining ati (awewe)

Euis ke antosan heula (lalaki)
Aeh aeh saha eta (awewe)
Abdi sobat nu baheula (lalaki
Euleuh eulueh saur saur saha (awewe)
Euis teuing ku lucuna (lalaki)
Idih idih pariparibasa (awewe)
Estu ku matak kayungyun (lalaki)
Ah pameget eta mah biasa (awewe)

Ibu Bapa ieu geura
Euis… (lalaki)
Sok aya jajaka
Nu ngangken tresna
Ku ngararewa

Aduh Euis aduh aduh
Estu ku seueur gogoda
Euis…
Nu jangkung jalmina
Kandel kumisna
Sesah hilapna
Sesah hilapna…

SOLAT BERJAMAAH
Hayu batur berjamaah
Ulah sok solat di imah
Laun-laun jadi neumah
Tungtungna mah jadi genah

Ari enggeus manjing lohor
Awak urang bisi kotor
Buru-buru mandi lohor
Bisi tinggaleun solat lohor

Ari enggeus manjing asar
Najan urang banget lapar
Tunda bae eukeur dahar
Bisi tinggaleun solat asar

Ari enggeus manjing magrib
Ulah osok gadag-gidig
Hayu urang ka masigit
Bisi tinggaleun solat magrib

Ari enggeus manjing isa
Ulah osok asa-asa
Najan urang ngararaksa
Bisi tinggaleun solat isa

Ari eunggeus manjing subuh
Najan urang banget tunduh
Buru-buru hudang subuh
Bisi tinggaleun solat subuh


TIBELAT
Ukur sareret teuteup saliwat
Tapi duriat tumapel masket
Na pikir peurah diri sumeurah
Kumambang asih neang pangeunteupan deudeuh
Diri ngambang kabandang kajamparing ku manehna
Diri muyung kabentar kalanglayung ku manehna
Kamana atuh kamana
Neang manehna metik atina
Sareret jeung saliwat
Mawa tibelat sesah hilapna
Reret manehna Teuteup manehna
Seukeut pamorna Ngahudang cinta

Intro
Gandrung tibelat
Liwung kabandang
Hate micangcam
Beurang jeung peuting
Raray kagambar
Hate gumeter
Hayang patepung
Sugan asih bisa nyanding
Diri ngambang kabandang kajamparing ku manehna
Diri muyung kabentar kalanglayung ku manehna
Kamana atuh kamana
Neang manehna metik atina
Sareret jeung saliwat
Mawa tibelat sesah hilapna
Jamparing asih Tembus kadeudeuh
Daya asmara kembangna cinta

HANJAKAL
Kapungkur urang kapungkur
Waktos urang duaan tacan paanggang
Kamana-mana sok sasarengan
Raraosan dunya asa nu duaan

Hanjakal nanging hanjakal
Di tengah jalan urang kedah paturay
Kadeudeuh nu lami ngancik dina ati
Teu weleh jumeneng dugi ka kiwari

Ayeuna urang pada tos rimbitan
Nu biasa pateupung dina impenan
Sanaos urang kantos nganyenyeri
Nanging kasono ati ngageuri diri

Kumaha atuh dalah dikumaha
Pan ayeua urang pada tos kagungan
Angguran mah urang silih du’akeun
Salawasna pinareng jeung kabagjaan


SALIRA
Na ciptaan lalakon
Waktos urang tepang
Nyimpay dua rasa
Mapaes taman hate
Salira…
Kembang impian

Na ciptaan lamunan
Waktos urang jangji
Ngait dua ati
Pasini matri asih
Salira…
Kembang kamelang

Ku teuteupna
Ku imutna
Matak tibelat
Kadeudeuhna kaasihna
Taya duana

Ku teuteupna
Ku imutna
Matak tibelat
Kadeudeuhna kaasihna
Duuuuh.….
Kanggo salira


SAJUTA RASA
Sajuta rasa bagjana
Sajuta rasa endahna
Panganten suka gumbira
Bulan mekar dina dada

Angin jeung hiliwirna
Laut jeung galurana
Ngagalindeng dina rasa
Ngahariring lagu cinta

Sajuta rasa bagjana
Sajuta rasa endahna
Panganten suka gumbira
Bulan mekar dina dada

Langit jeung mega-mega
Bentang reujeung kiceupna
Peuting jeung mamanisna
Tamplok asih dina rasa


MANGLE
Ampuh lungguh someah
Tara runcah awuntah
Resep cicing di imah
Babalik pikir

Ka bioskop bet ngampleng
Ka jerenten ge suwung
Ka pagaden ge lebeng
Babalik pikir

Diteras teu tembong
Bumi jiga kosong
Horeng susulumputan
Leuh sieun rek geuning

Ngadadk bet lungguh
Siga ampuh timpuh
Pajar babalik pikir
Horeng kantongna kosong

Kurang kerung ngadilek
Gawe resep ngawawak
Ka pagawe sesentak
Bapa kepala

Agar kerja dinamis
Inspirasi yang praktis
Kudu nyanding nu geulis
Keur maen mata

Jajan keur nu geulis
Uang lembur habis
Keu nombokan ka imah
Leuh ngajual dasi

Asup ka restoran
Istri saabrulan
Gupuy gapay ngabulan
Duit ngan tilu talen


TALAGA REMIS
Talaga remis talaga nu jadi saksi
Waktos urang paheut jangji pasini paket ati
Pasimpay rasa satia
Duuh bagja saksina talaga remis
Talaga remis talaga endah romantis
Tempat urang ngumbar asih
Namplokkeun rasa kasono
Nyacapkeun rasa katresna
Duuh endah di sisi talaga remis

Di sisi talaga remis cinta mekar karembangan
Di sisi talaga remis carita pinuh mamanis
Di sisi talaga remis asih nyanding kabagjaan
Di sisi talaga remis nyipta rasa nu romantis

Urang anteng paduduaan
Manjing rasa asih kaheman
Useupna useup kageugeut
Eupanna geleng kadeudeuh
Nganggo jeujeur pangharepan
Ngantos geterna kukumbul kalbu
Sur ser rasa kasambut cinta
Pinanggih bagja di talaga

Urang anteng paduduaan
Ngahaleuang tembang kasmaran
Ngahariring lirih kaheman
Ngagalindeng langgam katineung
Diri asih pamatri ati
Ngembang tresna panyimpay rasa
Lagu syahdu mepende kalbu
Ngahudang cinta di talaga


TONG ASA – ASA
Teu kedah dibuni-buni
Teu kedah disumput-sumput
Teu kedah anjeun balaka
Da karaos aya geter asih
Da karaos aya geter cinta

Teu kedah di asa-asa
Teu kedah diisn-isin
Teu kedah anjeun cangcaya
Da karaos aya geter asih
Da karaos aya geter cinta

Cinta urang na kalangkang
Imut nu manis dina impian 2 x
Tepung kadeudeh rangkul kaheman
Keur urang duaan

NGALAMUN
Waktu peuting pareng caang bulan
Abdi anteng ngumbarkeun lamunan
Ngantosan nu lawas henteu mulang
Ka panutan nu di medan perang

Duh engkang panutan nu sajati
Naha engknag tos hilap ka abdi
Siang wengi abdi nganti-nganti
Na iraha pasini ngajadi

Teu kendat-kendat abdi mumuntang
Ka Pangeran nu murbeng alam
Supados kenging panangtayungan
Mugi engkang aya kaunggulan

Mun pareng urang patepang deui
Kumpul ngariung sakadang wargi
Kacida bungahna hate abdi
Muji syukur ka illha Robbi


NOVEMBER
Sok sanajan nandangan rintangan
Rasa cinta rasa nyaah ngan keur anjeun
Duh panutan…

Sok sanajan nandangan gogoda
Rasa deudeh rasa geter ngan keur anjeun
Duh panutan…

Duaan urang geus jangji saati
Moal piasah deui
Duaan urang geus jangji ngahiji
Moal pisah deui

November…
Urang ikrarkeun na ati
November…
Urang pastikeun pasini
November…
Urang matri dina ati
November…
Urang duaan ngajadi

PANON HIDEUNG
Panon hideung
Pipi koneng
Irung mancung
Putri Bandung
Putri saha
Dimana bumina
Abdi resep ka anjeunna

Siang wengi
Kaimpi-impi
Hate abdi
Sararedih
Teu emut dahar
Teu emut nginum
Emut ka nu Geulis
Panon hideung

RAME-RAME
Yu batur rame-raame
Hayu urang suka bungah galumbira
Gotong royong sauyunan
Digarawe babarengan
Ulah sok loba catur
Sok komo lamun bari ngomongkeun batur
Hilangkeun pangangguran
Hayu urang ciptakeun pangwangunan

Sistim kaamanan jeung lingkungan
Eta hiji kawajiban
Program kulawarga berencana
Cukup boga anak dua
Dukung kabersihan kasehatan
Jeung pendidikan lingkungan urang

Hey hayu dukung
Hey babarengan…

PEUYEUM BANDUNG
Dimana-mana
Di kampung di kota
Tos kakoncara
Ku nikmat rasana
Sampeu asalna
Teu direka-reka
Naon namina
Duuuh matak kabita
Peuyeum Bandung kamashur
Pangaosna teu luur
Ku sadaya kagaleuh
Sepuh jeung murangkalih
Mangga cobian
Bilih panasaran
Peuyeum ti Bandung
Henteu sambarangan

TISAPRAK
Tisaprak ngawitan tepang
Hate jadi hariwang
Inggis anjeun teu surti
Da abdi mah nganti-nganti
Harepan tinggal lamunan
Anteb dina impian
Anjeun panutan ati
Apasini mikait asih
Kumaha atuh kumaha
Teu wasa abdi balaka (awewe)
Sok inggis di pulang basa
Tunggara salalawasna
Harepan tinggal lamunan
Anteb dina impian
Anjeun panutan ati
Pasini ikait asih

POTRET MANEHNA
(awewe)
Potret manehna
Nu katampa minggu kamari
Dipiguraan disimpen dihade-hade
lalaki
Anteng diteuteup jadi batur dina simpe
Aduh endahna mapaesan taman hate

(awewe)
Potret manehna potret manehna
Ditilik disidik-sidik
Diteuteup di bulak-balik
Kumanis bae

(lalaki)
Potret manehna potretna manehna
Socana, imutna, teuteupna, sagalana
Ngan keur kuring bae

(awewe)
Potret manehna wawakil jirim jinisna
Tanda satia ngarah kangen salilana

(awewe+lalaki)
Matri hiji dina ati
Gambar diri jadi bukti
Najan anggang langka tepung

(awewe)
Potret anu digugulung
Potret manehna


CIKAPUNDUNG
Cikapundung Cikapundung Cikapundung
Walungan di kota Bandung
Kota Kembang Kota midang
Kota pangbangbrang kabingung

Aduh Ema aduh Ema aduh Bapa
Abdi mah alim dicandung
Kajeun dahar karo uyah
Abdi mah da moal pundung

Kerak lain japati belang jangjangna
Nolak ge lain lamun weleh dianjangan
Mun bapa atos teu suka
Tong nyiksa anak mitoha
Kajeun abdi ngusap birit
Batan abdi ngudar gelung

Pami bapa aya maksad bade nyandung
Abdi mah kajeun padungdung
Abdi narah abdi narah
Abdi mah nehi dicandung

MOJANG PRIANGAN
Angkat ngagandeuang
Bangun taya karingrang
Nganggo sinjang dilamban
Mojang priangan

Umat imutna lucu
Sura seuri nyari
Larak lirik keupat
Mojang priangan

Reff
Diraksukan kabaya
Nambihan cahayana 2x
Dangdosan sederhana
Mojang priangan

Mojang anu donto
Matak sono nu nempo
Mun tepung sok sono
Mojang priangan

Gareulis maranis
Disinjang lalenjang
Estu surup mun leumpang
Mojang priangan

HARIRING KURING
Tengah peuting
Keur jemplang jempling
Kuring nyaring teu genah cicing
Hate melang sumoreang
Buah ati lawas teu patepang

Cuang cieung
Kuring sorangan
Nunggeulis di pangumbaraan
Lieuk deungeun Lieuk lain
Taya pisan gesan pamuntangan

Rek sasambat ka saha nya nyambat
Suwung dulur walurat sobat
Sangsang badan nitipkeun nya diri
Iwal ti ka Gusti yang Widi

Hiliwirkeun duh angin peuting
Pangnepikeun hariring kuring
Ka jungjunan nu ngantosan
Kawih ati nu keur rungsing pusing

HAMDAN
((lalaki)
Hamdan li Robbil alamin
Allohu Rohman wa Rohim
Kodqorruba fathul mubin
Innahu huwa sami’ul alim

(awewe)
Puji kagungan Pangeran
Nu maha welas tur heman
Gusti mangka muka pura bagja
Allohu ya Robbi mantenna maha uninga

(awewe+lalaki)
Solawat solawatan
Barokat barokatan
Ala Muhammad Rosulih
Wa’ala alih wasohbih

Salam sinareng salawat
Muga netes ka Muhammad
Natrat ka para karabat
Para ahli jeung sahabat

KAGEMBANG

Kang deug nyeredet kana hate
Gening sok teu puguh rarasaan
Ah teu beunang dipapalerkeun
Angen ratug tutunggulan
Duuh abdi kagembang

Neng naha enya anjeunna ge
Duuh salempang loba hariwang
Aah sok sieun ambon sorangan
Hanas abdi mikacinta
Duuh rieut jadina

Reff
Lir bentang baranang
Nyaangan pinuh harepan
Sesah nandingkeunana 2x
Kagembang kabandang rasa
Endah taya duana
Hanjakal jarang tepang

Aah naha enya anjeunna ge
Duuh salempang loba hariwang
Aah sok sieun ambon sorangan
Hanas abdi mikacinta
Duuh rieut jadina

Balik deui ka Reff

KALANGKANG
(awewe)
Mungguhing dina impenan
Geuning sakitu deudeuhna
Kanyaah nu wening bersih
Satia jadi kakasih

(lalaki)
Mungguhing dina impenan
Geuning sakitu leahna
Pameunteu marahmay manis
Teu isin paambung damis

Reff
Rambut panjang nu ngarumbay
Disangkeh panangan nyampay
Lalaunan raray tanggah
Rangkulan karaos pageuh
Luhur pasir tepung geter
Perlambang asih nu mekar
Kabagjaan nu duaan nu duaan

Hanjakal hanjkal teuing
Endah ngan ukur kalangkang
Harepan harepan diri
Sing nyanding jeung kanyataan


KAREMBONG KAYAS
Duh aduh karembong kayas
Disawang matak kagagas
Baheula keur jeung manehna
Karembong teh jadi saksina

Duh aduh karembong kayas
Dianggo ku mojang kota
Loba nu matak kabita
Kunu nganggo karembong kayas

Mojang Bandung loba nu matak kaduyung
Ku wanoja Sumedang matak kaembang
Mojang Garut loba nu matak kairut 2x
Komo lamun nganggo karembong kayas

KUNAON NEUTEUP KA ABDI
Kunaon neuteup ka abdi
Tara-tara tisasari
Sok teu puguh raraosan
Pupurayeun samarpolah

Kunaon neuteup ka abdi
Matak reuwas sareng isin
Rumaos seueur kakirang
Abdi mah jalmi biasa

Seueur mojang anu lenjang
Lir putri ti kahiyangan
Titisan dewi pohaci
Matak resep nuningali

PASRAH
Teuteupna nyawang ka sumoreang bingbang
Ulengna jero panineungan gandrung
Ditalangke dirina
Batin ceurik balilihan
Naha cenah lampah kudu salah

Seuri mamanis kembang malati
Anu ngalun kapidangdum
Pungkasna cintana harepan
Peurah deudeuh anu saati
Rasa asih pasti ngajadi

Pasrah demi cintana
Pasrah sumerah diri
Hate meulit pajeujeut
Dipepende endah cintana
Pasrah dirina
Pasrah … ka nu Kawasa


PALABUHAN RATU
Basa panon poe ngangkleung
Ngahiliwir angin peuting
Mepende urang duaan
Nu keur anteng sosonoan

Leungit sore datang peuting
Asa endah-endah teuing
Sosonoan beuki anteng
Teu era diintip bulan

Langit Palabuhan Ratu
Saksi jangji nu saestu
Langit Palabuhan Ratu
Jangji satia satuhu

Moal pada ingkar
Moal pada ngejat
Moal rek sulaya kana jangji

Tuh saksina ombakna…
Ombak Palabuhan Ratu
Lautna…
Laut palabuahn Ratu
Anginna…
Ombak Palabuhan Ratu
Langitna…
Langit Palabuhan Ratu

Palabuhan Ratu
Saksi jangji nu saestu
Palabuhan Ratu
Jangji satia satuhu

PILEULEUYAN
Hayu batur hayu batur
Urang kumpul sarerea
Hayu batur hayu batur
Urang sosonoan heula
Pileuleuyan pileuleuyan
Sapu nyere pegat simpay
Pileuleuyan pileuleuyan
Paturay patepang deui
Amit mundur amit mundur
Amit ka jalma nu rea
Amit mundur amit mundur
Kuring teh arek ngumbara
Pileuleuyan pileuleuyan
Sapu nyere pegat simpay
Pileuleuyan pileueluyan
Paturay patepang deui
Teungteuingeun
Teungteuingeun kunaon ngantunkeun abdi
Teungteuingeun naon kalepatan diri
Unggal dinten henteu weleh ngantosan
Mugi sing enggal mulih deui

Siang wengi hate abdi teh bingbang
Emut ka panutan anu ilang
Abdi sono tos lami teu patepang
Mugi sing enggal mulih deui

Emut keur urang kapungkur
Keur sareng sahuap lingkung
Sakitu geuning layeutna
Nyaah teu aya papadana

LAYUNG LUHUR GALUNGGUNG
(Rika Rafika)
Layung luhureun Galunggung…
Marengan wanci sareupna
Surya ngampih pabuburit
Pamitan caangna beurang

Duaan waktu harita…
Babarengan nyulam cinta
Bari pinuh pangharepan
Bagja pinuh tinekanan

Layung luhureun Galunggung
Kunaon leungit teu pamit-leungit teu pamit
Boa deui cinta urang
Moal lana papanjangan

RUMPAKA TEMBANG&DEDUNG MANG KOKO
CIRATA

Intro
Awewe
Antara Saguling jeung Jati luhur
Pangeunteungan Purwakarta jeung Cianjur
Cirata mangadeg nanjeur
Wujud PLTA tempat nu kamashur
Intro
lalaki
Derap pangwangunan keur karaharjan
Lingkung lembur sinangling talaga jaman
Cirata bukti nu nyata
Bakti pangabdian karya nu tohaga
Reff:
Cirata hiji carita
Pikeun ayeuna jaga
Cirata neundeun carita
Sungkem rasa satia

Cirata obyék wisata
Mekar di tatar Sunda
Cirata lambang kahayang
Nanjung tékad tatandang

Intro
Balik deui ka luhur


 ” BINGBANG ”

Rasa bingbang … rasa melang …
Diangkleung-angkleung honcewang
Nanya diri ngambang ati
Rek nyieun hiji putusan
Pabeurat-beurat timbangan

Naha bingbang naha melang
Kainggis reujeung mamanis
Silih eunteung patembongan

Naha bingbang naha melang
Ditalikung liwung gandrung
Ngalanglayung ngageuri tangtung
Bingbang . . . . . melang
Nineung . . . . . keueung

Nun Gusti Nu Maha Agung
Pasihan pitunjuk jalan
Abdi panceg kayakinan
Titimbang nampi cobaan

Balik deui…*


MAENYA

Naha enya mun keuna panyakit cinta
Teu dipria teu wanoja
Cinta teh sok nyaliara

Mimitina pajar teh sok hayang wanoh
Mun geus wanoh ahirna ngajadi bogoh
Sok sanajan jauh mo burung dijugjug
Najan anggang henteu weleh hayang neang

Ngumbar cinta papada jangji satia
Komo mun henteu kaganggu
Matak poho kana waktu

Naha enya pameget mata karanjang
Mun aya nu herang-herang
Babari pisan kabandang

Mun seug pareng ku istri diajak sareng
Leumpeuh yuni babari pisan kataji
Pameget mah sok komo mun dilayanan
Tara bosen matak era nyanghareupan

Tapi lamun ku istri seug disedekkeun
Horeng embung ngaheureyan
Mana horeng geus rimbitanLEMBUR KAKASIH

Tuh pengkolan anu bras ka jalan gede
Nu mawa gulugah hate
Tuh cirina tangkal anu ngarandakah
Nu linduh tempat bumetah

Tuh lemburna kahalang sawah jeung pasir
Nu mawa seredet geter
Tuh walungan nu bersih herang caina
Sawening rasa cintana

Didinya mekarna cinta munggaran
Didinya harepan mekar kembangan

Endah panineungan
Teu kasilih pedah pisah
Tumamprak teu ilang-ilang
Nembongan satiap waktu

Duriat manjang Kakangen manteng
Lembur teh lemah kakasih
Pangancikan Pangbalikan
Pulas hate wening bersihHAREUPEUN KACA

Hareupeun kaca ngajanteng salila-lia
Roman alum gurat duka
Atra narembongan
Hareupeun kaca sagala nu karandapan
Lalakon katukang-tukang nungtut narembongan

Reueuk rumeuk dina eunteung
Semu keueung semu nineung
Jiga awak nu nyarita jiga nu nganha-naha
Tuh ieung geuning nganaha-naah
Bejakeun deudeh bejakeun
Rumasa geus katalimang

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ANGGREK JAPATI

Anggrek japati
Na cangkring keur karembangan
Sisi wahangan barodas
Kareta api geus datang
Sinyal geus muka
Reup di setopan Cibodas

Gupay-gupay anaking
Gupay-gupay digupaykeun
Ku manehna

Reumbay-reumbay anaking
Reumbayna nginjeum cipanon
Ti manehna

ANGIN PRIANGAN

Seungit angin priangan
Ngusapan embun-embunan
Duuh embun-embunana
Hawar-hawar reurendahan ngahariring
Ayun ambing-ayun ambing

Seungit angin kahyangan
Sumerep na lelembutan
Duuh na lelembutan
Hawar-hawar reuerendahan ngahariring
Eling-eling mangka eling


DEUNGKLENG DENGDEK

Deungkleng dengdek sisi lamping
Anu dewek enya anu kuring
Tanah wasiat tah duriat
Anu matak tibelat nya rarasaan

Deungkleung dengdek
Deungkleung dengdek sisi lamping
Anu dewek enya anu kuring
Tanah katresnan jati sarakan
Anu tetep marengan nya lelembutan


BAJU HEJO ???????????

Teu loba paningkah
Teu loba kaseunggah
Leumpang dangah gagah
Kana perang tabah
Eeeh maju bertempur
Cadu rek mundur
Tikasela jadi mangsa
Tuuh Tentara kita

Ngemban tugas Disiplin katentaraan
Teu galideur sanajan loba godaan
Bertempur di gunung
Bertugas di desadi desa
Istirahat plos ka kota
Mamayu kana hiburan

Baju hejo-baju hejo
Operasi ngalaksak di gunung-gunung
Baju hejo-baju hejo
Mun kongang mah tugas teh mending di Bandung
Baju hejo-baju hejo
Pundah-pindah parentah disaluhurkeun
Baju hejo-baju hejo
Kulawarga sakapeung dipopohokeun
Pilihan pangango
Moal kabobodo
Moal tereh bobo
Mending baju hejo
Eeeh tahan ku hujan
Jeung kapanasan
Rada kotor rada logor
Tuuuh pesuruh kantor

Rebun-rebun dikantor ngepel harerang
Tutup kantor geus telat kakara mulang
Kencar-kencir cerdas Ngajalankeun tugas
Mun dunungan boga dosa
Sakapeung sok meungpeun carang

Baju hejo-baju hejo
Narik asih pengamat
Tanggung di girang
Baju hejo-baju hejo

……….aya keneh da, ngan kapotong ti dituna……….


BULAN LANGLAYANGAN PEUTING
Bulan teh langlayangan peuting Enung…
Nu ditatar dipulut ku tali gaib
Entong salempang mun kuring miang 2 x
Di taatar-ditatar Sunda
Di pulut nya balik deui kadieu
Yeuh …masing percaya

Bedil geus dipeloran
Granat geus disorendang
Ieu kuring arek miang 2 x
Jeung Pasukan Siliwangi
Ka Jogja hijrah taat parentah


PURNAMA NU KUNGSI NYANDING

Awewe
Purnama nu kungsi leungit
Ayeuna nganjang kaburuan deui
Anu kungsi kapiati
Kiwari uarang ditepangkeui deui
Lalaki
Hariring nu kungsi nyanding
Ayeuna datang ngahaleuang deui
Hayu patarema tineung
Cacapkeun meungpeung aya kasempetan

Reff:
Ayeuna mangsa nu endah
Hayu urang suka bungah
Caang bulan opat belas
Narawangan hate bangblas

CINTA NUSA

Indonesia gemah ripah loh jinawi
Alam endah hejo lembok sugih mukti
Subur tutuwuhan beunghar pepelakan
Daun hejo ngemploh karaharjaan lemah cai

Kakayon tumuwuh subur pajangkung-jangkung
Petetan ngawujud sirung pagulung-gulung
Piraku rek rela Piraku rek tega
Alam nu ngemploh hejo
Pinarengan ngarangrangan teu kariksa

Tutuwuhan nutup alas bandawasa
Tatangkalan nutup gunung nambah reuma
Peryoga dijaga diraksa diriksa
Kakayon mangpaat sumber kahirupan bangsa

Mamala tanah ngeblok nungtung gimir ketir
Bahaya gunung urug padataran banjir
Rempak pada dokoh Samakata sosoroh
Ngagarap tanah ngeblak
Dipelakan tatangkalan hejo ngemploh

Sawajarna putra bangsa nu merdeka
Di padesan pasilingan jeung di kota
Andon gotong royong
Lakon silih rojong
Rampak ngahejokaeun tanah ngeblak dimamana

Saihwan rame gawe pada moho dolog
Pelakan tong kalarung unggal tanah ngoblog
Singkil babarengan Ramapk sauyunan
Kakayon hejo ngemploh
Karya ragam gotong royong rereongan


DI LANGIT BANDUNG BULAN KEUR MAYUNG

Awewe
Jangjang peuting geus ngalingkup
Ngarungkupan dayeuh Bandung
Anu hibar sinar lampu

 lalaki
Panto ati geus narutup
Ditindihan kawit asih
Anu halon tur halimpu

awewe
Geus paanggang geuning urang pajauh
Rek kasaha diri nyungkem nyalindung

lalaki
Nu disungsi geuning nu diteangan
Duuh ieung teu tembong-tembong
Geuning taya ngiberan

Reff:
Dilalangit langit Bandung
Ngempur hurung bulan keur mayung 2x
Di lelemah lemah Bandung
Kapindangdum-kapidangdum diri ditundung


DINA JANDELA

Dina jandela urang silih gupayan
Nemu paneuteup
Deudeh jeung geugeut teup eunteup

Taya nu nyora simpe henteu nyarita
Ngukir ciptaan
Tresna jeung asih marengan

Lir nu keur ngimpi - lir nu keur ngimpi
Gambar lamunan naon geuning nu teu katepi
Lir nu desirep-lir nu disirep
Geter katineung reureuh geuning reup rerep

Dina jandela urang silih kiceupan
Imut kareueut raga katresnan padeukeut
Langit keur lenglang
Jauh tina kamelang
Urang jadikeun galeuh pasini lawungkeun


IMUT MALATI

Imut malati …
Wengi tadi geuningan patepang deui
Nu kapiati …
Tikapungkur jungjunan dianti-anti

Ti Gunung Putri …
Sareng saha salira lungsur ka landeuh
Lagu kamari …
Ngagalindeng lalakon gending kadeudeuh

Najan sakedap jorelat kunjung balebat
Estu mo hilap karaos matak tibelat
Ku henteu teurang mulihna
Ku henteu terang mulihna
Eeh naha iraha

Najan mun imut saulas
Sakilat-kilat tansah ngagirut
Hanjakal teu sering tepang
Ku henteu terang leosna
Eeeh geuning kamana


INVALID

Duuuh deudeuh teh teuing
Keur sumeudeung buta tulang buta daging
Leungeun potong ngagilincing
Suku buntung kari pingping

Duuh nyaah ku tagog
Ngan hadena kana gawe henteu pogog
Najan anggaota jadi ngurangan
Teu matak ngagokkeun kana garapan

Duuh nu tanpa daksa
Hiji tanda pahlawan nu geus berjasa
Geus sosoroh bela Bangsa
Nyata bukti yen satia

Duuh para pahlawan
Anu enggeus ngarasa jaradi korban
Tetep tigin ngabela lemah cai
Teu mamrih pangala reujeung pamuji


KEMBANG BALEBAT
Bagea kembang balebat
Di taman mandala purwa
Naon bacaeun ayeuna
Maca beurang ku beurangna
Ngaji peuting ku peutingna
Deureuseun na papantunan
Da hirup ngan sakolepat
Diudag-udag balebat
Ditutur-tutur ku layung
Ngalungsar di perjalanan
Engke atawa isukan
Saha nu terang

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HANJUANG SIANG

Pelakeun hanjuang siang
Tanceubkeun handeuleum sieum
Dina jajantung urang duaan
Teundeun sampeureun mangsa rek datang

Pasangkeun subaya cinta
Kaitkeun pasini batin
Geura pek simpay rasa duaan
Cangreud sing pageuh pamageuh deudeuh

Tepungkeun deudeuh kameumeut
Tembongkeun tresna kanyaah
Sinar gumulung ngajadi hiji
Hayu sing tuhu sing hasil maksud


KEMBANG IMPIAN

Antara lolongkrang kiceup
Urang padeukeut
Bulan pias eunteup na lalangse kayas
Kaca jandela nu muka
Kaca katresna nu muka
Peuting teh teuing ku jempling
Asih teh teuing ku wening

Pangharepan lir laut nu jero
Teu katepi ku sora panggero
Urang teuleuman ku geter deudeuh duaan
Urang tataran ku karep jeung pangharepan

Tong teuing ngedalkeun lisan Urang duaan
Na ciptaan bagja nu keur patembongan
Geter ti ati ka ati
Hiber jadina pasini
Saranggeuy kembang impian
Sungkemeun kana lamunan


KEMBANG TANJUNG
Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun-rebun
Di pakarangan nu remis keneh
Harita keur kakandungan ku hidep
Geus opat taun ka tukang
Ema nyipta mulung bentang
Nu marurag peuting tadi
Bentang seungit ditiiran pangangguran

Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun-rebun
Bet henteu sangka aya nu datang
Ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep
Nu opat poe teu mulang
Ngepung gunung pageur bitis
Cenah tiwas peuting tadi
Layonna keur kadieukeun dipulangkeun

Harita waktu layonna geus datang
Ema ceurik ieung balilihan
Ras ka hidep ieung…na kandungan
Utun inji budak yatim deudeuh teuing
Harita waktu layon geus digotong
Ema inget ieung…kana tanjung
Dikalungkeun na pasaran
Kembang asih panganggeusan ieung…ti duaan

Anaking jimat awaking
Lamun ema mulung tanjung reujeung hideup
Kasuat-suat nya pipikiran
Tapina kedalna teh ku hariring
Hariring eling ku eling
Kana tanjung nu dipulung
Eeeh…..
Kembang tanjung nu nyengitan pakarangan
Nu nyeungitan hate urang panineungan
Malati di Gunung Guntur

MALATI DI GUNUNG GUNTUR
Seungitna sungkeman ati
Bodas sesa mirasa
Jadina dina mumunggang
Leuweung larangan

Malati di gunung Guntur
Hanjakal henteu dipetik
Beja geus aya nu boga
Ngahaja melak didinya
Para guriang

Ayeuna kuring geus jauh
Malati sosot ka gunung
Boa geus aya nu metik
Duka ku saha

Kamari jol aya beja
Malati ratna mumunggang
Majar can aya nu metik
Duka kunaon

Malati di gunung Guntur
Ligar dina panineungan
Na panineungan

Na saha nu baris metik
Kuring mah da puguh jauh
Biheung kajongkang


REUMIS BEUREUM
Bray…balebat pangharepan
Hayam raong patembalan
Ngagidig nyungsi raratan
Neangan sugan jeung sugan
Kamana atuh panutan
Basa lembur kahuruan Duh Kahuruan

Jol…ka lamping suku gunung
Di tempo sugan digerung
Didongdon sugan ka lisung
Ka sawah sugan ka saung
Panutan geuning bet suwung
Piraku rek niat pundung
Rek niat pundung

Harita teh geus bray-brayan
Basa datang ka sempalan ieung…
Kembang eurih na reuma
Barodas baseuh cimata

Harita teh geus nyay-nyayan
Aya pirasat nu datang
Reumis beureum dina eurih
Bareureum baseuh ku getih

Prok amprok reujeung manehna
Keur sare bangun nu tibra
Imut mapay langit ???…….
Kembang eurih sangsaratna
Aduh geuning bareureum rupana
Aduuuuuuuuuuuuuuuh...duuuh…
Nu sering dewang dadana
Sagagang Kembang Ros


SAGAGANG KEMBANG ROS
Tawis pangbakti ka diri
Sulur weleh ti jungjunana
Ieung…
Asih nu wening

Runtuyan harewos
Jangji pasini katampi
Moal weleh mikaheman
Ieung…
Asih nu wening

Sarining kembang
Jatining asih
Jadi angkeuhan
Duuh… urang duaan
Ngaca pangharepan
Panteng kayakina
Na dasaring ati
Ieung…
Urang duaan
Balik deui ka mimiti…


SALEMPAY SUTRA
Salempay sutra
Disulap jeung dikarangan
Tawis soca ti jungjunan
Duuuh…Ti jungjunan

Salempay sutra
Di sulam mangrupa kembang
Tawis asih ti kakasih
Duuuh…Ti kakasih

Ngaraketkeun hubungan batin duaan
Mupus ras-ras jeung cangcaya
Dijerona disulam ngaran singgetan
Ngaran kuring jeung manehna

Salempay sutra
Disulam jeung dikarangan
Tawis soca ti jungjunan
Duuuh…Ti jungjunan

Hiji tawis soca
Deueuh…salempay sutra
Jadi jimat pangreugreug ati
Disulam karawang
Deueuh…salempay sutra
Geuning ngidem harepan

Salempay sutra
Disulam mangrupa kembang
Tawis asih ti kakasih
Duuuuh….Ti kakasih

SARIAK LAYUNG

Sariak layung di gunung
Iber pasini patepung lawung
Teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung
Eeeeh…
Ngawangwang nu dipigandrum
Aduuh…

Harendong meupeuy harideung
Jalan satapak ngarambu leuweung
Kumalangkang rongheap nu kapitineung
Eeeeh…
Rongheap nu kapitineung
duuh..

Surya surup layung hibas
Ka tanjakan sawangan di umbar
Geus ngolebat
Ieueung… samar-samar
Hariring asihna
Kapireng ngelat

Angin tiis ti mumunggang
Katitipan harewos kamelang
Tawis deudeuh
Ieuh….nu maranti
Sungkeman kaheman
Ieuh…saranggeuy malatiWENGI ENJING TEPANG DEUI

Disimbutan ku halimun
Diaping ku indung peuting
Lalaunan ngalayangna
Sukmaning janten jasmani
Eeeh…aduuh…
Sukmaning janten jasmani
Ngalayang ka awan-awan

Da bongan ka urang gunung
Geuning..
Malati di pinggir pasir
Kakara pisan ligarna
Kapendakna teu can lami
Katuruban …….
………………….ni…?????

Kembang diburu dirungrum
Sawengi henteu kawangi
Patapaan henteu kalanglang
Raraosan mah sawarsih
Emhhh…raraosan mah sawarsih

Hawar-hawar sora hayam
Ciri parantos janari
Nunumput teh humarurung
Teungteuingeun milik diri
Harianeun teuing kadar


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


PATEPANG ANU MUNGGARAN

Patepang anu munggaran
Imut ukur saliwatan
Hanjakal ukur ngalieus
Ku lelewa anu manis

Patepang anu kadua
Imut ukur gileuk soca
Nimbus jantung bati asih
Nu ngirut nyanding birahi

Tepang deui…imut deui…
Katresna ngageuri ati
Bongan unggal tepang imut ngajalanan
Rasa jadi katempuhan
Liwung gandrung


TEPANG MUNGGARAN

Duuh…
Tepang munggaran
Samar rasa geuningan bet seseblakan
Hate masket lir kapelet
Sumeblak pating nyeredet

Duuh…
Atuh kumaha
Ieu hate geuningan bet rada era
Jauh sok hayang patepang
Paanggang hayang neangan

Poporose hayang paamprok
Ngamprokkeun sono pajonghok
Tepang nu munggaran
Bareng jeung hate degdegan

Duuh…
Atuh kumaha
Ieu hate geuningan bet rada era
Asup kana paribasa
Aya hayang tapi era


NYAWANG BULAN

Bulan nganteng na kaca jandela
Ngawaskeun nu ngumbar cimata
Bulan nganteng na kaca tunggara
Anjeun jonghok jeung keclak cimata

Duuh….Bulan ku teungteuingeun
Hate the teu daek ludeung geuning…
Bongan jangji nu kamari
Pasini…henteu ngajadi

Bulan masih ngangkleung
Dina kamalirna peuting 2 x
Bulan masih ngangkleung
Marengan palidna tineung

Bulan anteng hanteu mirosea
Kanu keur katunggaraan
Bulan anteng ngebrakeun cahyana
Galindeng hate nalangsa

Duuh…bula kuharianeun
Tega temen kaniaya aduuuh….
Lalakon anu kamari
Pasini henteu ngajadi

Bulan harianeun
Mawa carita baheula 2 x
Bulan teungteuingeun
Nambahan raheutna hate


ASA TOS TEPANG
Asa asa asaaa….
Asa tos tepang
Asa tos kenal
Duka dimana
Dimana


Asa tos tepang
Asa tos kenal
Duka iraha
Iraha

Eeeh...leres
Eeeh…muhun
Eeeh…leres
Diditu di Cipayung
Waktos manggung

Sasarengan duh padungdengan
Icikibung muncak Cipayung
Mayung-mayung anteng kagnadrung
Duuuh…bingung

BULAN SAPASI
Bulan sapasi
Jiga nyaksi diri abdi
Pias-pias sagala katingal
Katambias ge panginten

Angin asih nu bihari
Teu daek malikan deui
Digentos ku angin bagja
Matak waas katingalna

Harepan nu aya ukur harepan
Da bentang di langit masih baranang
Harepan nu aya kantun harepan
Da Engkang masih osok neang dataang

Aduh…aduh…matak bingung
Sieun diri katalanjung
Sanajan diri tinggal sapasi
Alim jadi laip diri


ELEKESEKENG
Diantosan di pengkolan
Kunaon teu tembong sumping
Kapan jangji paheut pisan
Piraku kapopohokeun

Lengo deui lengo deui
Ditempoan
Lain deui lain deui
panasaran
Elekesekeng…elekesekeng
Keuheul aya kangen aya
Teu bisa kumaha

Diantosan di setopan
Ngalentuk hamper dua jam
Keuheul aya ka sorangan
Paingan teu datang-datang
Jangjina kapan isukan

Diantosan di terminal
Geus paheut deuk pukul tujuh
Salse hudang subuh-subuh
Maksakeun sanajan tunduh

Geusut dangdan
Make baju anu weuteuh
Disapatu meunang nyemir tembong bersih

Indit ti imah satengah tujuh
Ngahariring lagu disko
Hate mah teu puguh

Geus jam tujuh tacan dataang
Mimiti rada hareudang
Jam salapan masih suwung
Jangjina jam tujuh peuting

Diantosan di bioskop
Jam opat kahade hilap
Urang tepung caket lawang
Didinya urang tepang

Balik ngantor rurusuhan
Boga jangji
Dasar sial jalan macet
Hese tepi

Deuk leumpang jauh
Deuk nunggu kesel
Teu ku hanteu mobil mogok
Teu bisa kumaha

Pangkeselna mun ngantosan
Mun telat sok seseblakan
Lain deui lain deui
Tungtungna elekesekeng
Deuk ambek ambek ka saha…


DIKANTUN TUGAS

Calik dina bangbarung
Bari ngahurung balung
Ningal anu ngalangkung
Hate ngan bati bingung

Emut ka sang panutan
Anu di medan perang
Lami henteu nyeratan
Ngantos di medan perang

Naming nu geulis sadar
Sarta manahna sabar
Iklas rido tur rela
Jujur sarta satia

Nyanggem dina manahna
Aduh Engkang iraha
Kempel sakulawarga
Mulih ti medan laga

Abdi nu ngantos-ngantos
Mugi masihan wartos
Naming abdi tos yakin
Engkang lanang sajati

Najan urang patebih
Langgeng tetep miasih


SAPU NYERE PEGAT SIMPAY
Ririungan…
Urang karumpul
Meungpeung deukeut
Hayu urang sosonoan
Macang krama
Urang ngawadul
Urang silih tempas
Silih eledan
Moal lila jeung babaturan
Hiji wanci anu Geus ditangtukeun
Bakal pisah Bakal pajauh
Bakal mopohokeun
Katineung urang
Reff
Sapu nyere pegat simpay
Bakal kasorang
Takdir ti Gusti yang Widi
Bakal kalakon

Urang rek papisah
Urang rek pajauh
Meungpeung deukeut
Hayu urang sosonoan

Timpah nuhun
Samemeh ngantun
Kana jasa ibu miwah pa guru
Nu parantos ngadidik abdi
Teu sakedik abdi harutang budi

Balik deui ka Reff…


***…PATURAY…***
Paturay pileuleuyan-pileuleuyan
Ti ayeuna urang teh bakal paanggang
Anggang soteh ukur dina titingalan
Teubih soteh mung dina reretan

Dina manah urang tetep sasarengan
Dina kalbu teu paanggang
Na emutan urang tetep sasarengan
Pileuleuyan-pileuleuyan
Duuh…bakal paanggang


TANJAKAN…
Tanjakan mah panjang mayat
Simpay kangen pagaliwota jeung panteng
Cimata tandana manjang kaheman
Dareuda mah duuh…
Tilam katresnan

Dina manah urang tetep sasarengan
Dina kalbu teu paanggang
Na emutan urang tetep sasarengan
Pileuleuyan-pileuleuyan
Duuh…bakal paanggang


HARIRING BANDUNG
Hariring – hariring Bandung
Haleuang – haleuang Bandung
Ngagalindeng sora degung
Milih lagu degung nanjung

Duuh…Bandung
Puseurna Parahiangan
Aduuh…Bandung
Bandung tempat Kabudayaan

Kota kawenting Pinuh wawani
Bangsa lian pada mandang
Bandung nelah kota kembang

Nu kiwari…
Bandung nu ngandung sajarah
Dayeuh Bandung nu katelah

Hariring.. Yu mikaéling
Haleuang.. Yu mikamelang
Ka para nonoman Sunda
Kadé lali budayana

Kakoncara dayeuh Bandung anu urang
Bangsa lian sami ogé pada mandang
Hariring Bandung…


SUNDA JAYA
Bray siang…
Alam padang (narawangan)
Tatapakan pangapungan
Alam dieu ngan nu kula (anu kula)
Mata holang raga sukma

Bray siang…
Alam padang (narawangan)
Tatapakan pangapungan
Alam dieu ngan nu kula (anu kula)
Mata holang raga sukma

Surya medar kula datang
Surya surup kula mulang (kula mulang)
Datang didieu
Mulaang kadieu
Kula Sunda ti Ki Sunda ( da…da…da…da…)
Kula Sunda ti Ki Sunda (da…da…da…da…da…)

Layung luhureun Galunggung
Undurna kawas nu pundung-kawas nu pundung
Boa pasini na jangji
Kapupus moal ngajadi